Υπηρεσία Υποστήριξης Hλεκτρονικής Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Περιεχομένου Επιστημονικών Συνεδρίων


Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει τους στόχους της για τη συνεχή «βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρει και τη μέριμνα για τη διαμόρφωση και προσφορά νέων», αποφάσισε να δημιουργήσει και να λειτουργήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης περιεχομένου επιστημονικών συνεδρίων με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Conference Systems (OCS).

Η υπηρεσία έχει ως στόχο να παρέχει ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς των υποβαλλόμενων εργασιών και τους διοργανωτές των συνεδρίων, να συμβάλλει στη ελαχιστοποίηση των οργανωτικών διαδικασιών και των εξόδων επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και την αξιοκρατική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Hλεκτρονικής Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Περιεχομένου Επιστημονικών Συνεδρίων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μαθήματα από το 1922 και προοπτικές

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από το 1922, το 2022 θα είναι αφιερωμένο στο ‘προσφυγικό φαινόμενο’. Το έργο της σταδιακής συμπερίληψης των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και τις υπόλοιπες περιοχές των πληθυσμιακών ανταλλαγών αποτέλεσε για την Ελλάδα σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Ήδη από την δεκαετία του 1920 γίνεται έρευνα που τεκμηριώνει την οικονομική συνεισφορά των προσφύγων στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής (Αιγίδης 1928). Οι λέξεις κλειδιά, «ανάπτυξη», «πρόσφυγες» αποτελούν εννοιολογικά και θεωρητικά φορτισμένους όρους εξαιτίας των πολλαπλών και αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων και ερμηνειών που συχνά ταυτίζονται με τις πολιτικές «ανάπτυξης» που εφαρμόζονται κατά καιρούς απέναντι στους εκπατρισμένους νεόφερτους πληθυσμούς σε συγκεκριμένες περιοχές π.χ. Αφρική, Μέση Ανατολή.

 

View Conference

TEST

1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων

View Conference